Sciambra-Passini French Bakery
Breads - Dinner Rolls

PL-224  Sour Dinner Rolls                                  3 oz    dz
PL-225  Sweet Dinner Rolls                                3 oz    dz
PL-226  Sesame Dinner Rolls                             3 oz    dz
PL-227  Poppy Dinner Rolls                               3 oz    dz
PL-228  Sesame/Poppy Dinner Rolls             3 oz    dz
PL-229 Wheat Dinner Rolls                                 3 oz    dz
PL-230 Baby Sour Dinner Rolls                         1 oz    dz
PL-231  Baby Sweet Dinner Rolls                      1 oz    dz
PL-232  Baby Sesame Dinner Rolls                   1 oz    dz
PL-233  Baby Poppy Dinner Rolls                     1 oz    dz
PL-234  Baby Sesame/Poppy Dinner Rolls   1 oz    dz
PL-235 Baby Wheat Dinner Rolls                      1 oz    dz
Website Builder